Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Lieve Labels Versie geldig vanaf september 2017 Artikel 1: Definities 1.1 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via www.lievelabels.nl, hierna te noemen "Lieve Labels", een bestelling plaatst. Artikel 2: Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Lieve Labels. De [...]